Водещи за Община Марица

Община Марица

Проектът е по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Със символична първа копка кметът Димитър Иванов, заместникът му Петър Минков и Нестор Чочев дадоха старт на цялостната реконструкция на ул. „Христо Ботев“

Изпрати новина