Водещи за Община Марица

Община Марица

Събитията се провеждат като част от иновативните характеристики на Стратегията за местно развитие на МИГ – Община Марица

Подписаните договори за финансиране на проекти чрез Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица са на обща стойност 1 141 826.81 лв.

Екипът и членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица” посетиха обекти, реализирани с финансови средства чрез МИГ Развитие на Драма

Изпрати новина