Водещи за Община Хисаря

Община Хисаря

Партньори на кампанията са Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Детска педагогическа стая при РУ - Хисаря

Изпрати новина