Водещи за Община Марица

Община Марица

Темата на обучението беше „Проучване на опита на МИГ в ЕС за създаване на местна марка, бранд и продукти по проекти, финансирани от МИГ“

Изпрати новина