Водещи за Район „Южен“

Район „Южен“

Събитието е част от проучване в квартал Кючук Париж към образователната платформата KNOW-HOW SHOW-HOW и партньорството с местното читалище „Тракия 2008“

Сигурността в жилищните райони, училищата, детските градини и други обществени места е заложена в програмата на кандидата за кмет на район “Южен“ Илиян Велков

Ще го подкрепя с глас и сърце за кмет на район “Южен“, защото е човек с енергия, спокойна увереност и преливащ от човешка сърдечност

Доброволческата служба на БЧК получава активното съдействие от страна на управителя на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ д-р Константин Сапунджиев

„Международна академия за креативно мислене и дизайн процеси” е част от двегодишната работа на Фондация „Khow-How“ и Пловдив 2019

Изпрати новина