Водещи за Община Садово

Община Садово

Още тази седмица ще бъдат изпратени документите до Министерски съвет и Министерството на енергетиката за отмяна на решението за концесия

Изпрати новина