Издават решенията на ТЕЛК вече онлайн

Автор: Plovdiv Now 166134
Издават решенията на ТЕЛК вече онлайн

ТЕЛК решенията вече ще се издават онлайн. От утре ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Това е резултат от съвместната работа на Министерството на здравеопазването и „Информационно обслужване“ АД, както и от проведени срещи с всички заинтересовани страни – Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, регионалните здравни инспекции, лечебни заведения, съсловните лекарски организации и организациите на хората с увреждания. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева на пресконференция в Министерството на здравеопазването.

„Системата ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза и ще гарантира проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документите на гражданите“, обясни зам.-министър Начева.

Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис), могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. От утре в реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

В ИБД ще бъдат генерирани и съхранявани експертните решения на комисиите и ще бъдат изпращани до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите могат да генерират различни справки - на база които да правят последващи анализи.

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

Подобни новини

Антон Киров

Желая да проверя on-line Решието на комисията . Как да го направя ?

13:05, 03.01.2024
Отговора 0
Отговор

Йорданка Лазарова Марудова

Искам да проверя дали имам вече влязло решение?

16:09, 23.05.2023
Отговора 0
Отговор

Юлия Сивкова

Имам ли решение от ТЕЛК ?

11:43, 04.04.2023
Отговора 0
Отговор

Николай Димитров Стоицев

Здравейте, на 01.06.2023 година ми изтича срока на валидността на Телковото Решение. Трябва ли да подавам документи за преосвидетелстване и в какъв срок от датата на изтичане. В момента съм на 71 години. Благодаря Ви!

12:06, 29.03.2023
Отговора 0
Отговор

Николинка Симеонова Петрова

Имам ли излезнало телк решение

16:11, 13.02.2023
Отговора 0
Отговор

Стефан Янков

Имам ли нова телк решение

20:34, 12.02.2023
Отговора 0
Отговор

Стефан янков

Имам ли нова телк рдшение

20:33, 12.02.2023
Отговора 0
Отговор

Катя Данчева Илиева

Днес ми беше датата за Телк

12:26, 25.01.2023
Отговора 0
Отговор

Христос Янков Ковачев

Искам да проверя дали имам вече влязло решение?

17:44, 07.12.2022
Отговора 0
Отговор

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина