Водещи за Община Раковски

Община Раковски

В дискусията се обсъдиха подходите, чрез които да се инвестират европейските средства за сближаване за периода 2021-2027 година

Беседата водиха банатският българин от Стар Бешенов Георги Наков, отец Матей Калапиш и Иван Топалски от Житница

Навършват се 53 години от датата, на която с Указ 100 на Президиума на Народното събрание селата Генерал Николаево, Секирово и Парчевич, се обединяват в едно населено място, наречено град Раковски

Изпрати новина