Водещи за Община Кричим

Община Кричим

oits-plovdiv-informatsionni-kampanii-189.jpg

Експертите ще предоставят информация за кандидатстване по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони

Изпрати новина