Кметът Димитър Иванов подписа договори за близо 7,5 млн. лв. с МРРБ за проекти на община “Марица“

Автор: Plovdiv Now 2641
Кметът Димитър Иванов подписа договори за близо 7,5 млн. лв. с МРРБ за проекти на община “Марица“

Кметът на Община Марица Димитър Иванов подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на два проекта, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Общата стойност на проектите е за 7 431 600 млн. лева.

МРРБ ще отпусне средства в размер на 5 954 000 лева с ДДС за цялостното реализиране на проект „Ремонт /рехабилитация/ на общински път Костиево – Радиново и участък Радиново – Бенковски“. „Проектът е стратегически, защото свързва индустриалните зони в селата Радиново и Бенковски и е в услуга на работещите в тях, както и на жителите на „Марица“. С тази рехабилитация ще се извърши ремонт и на двата държавни пътя – Пазарджишко и Голямоконарско шосе на територията на нашата община“, подчерта кметът Димитър Иванов. 

„Асфалтирането на значими общински пътища продължава със спечелването на втория проект към МРРБ, по който ще получим пари за пътя III-606 в местността Висината, който свързва Труд с Крислово и Калековец, за които е много важен“, каза Димитър Иванов. Той уточни, че проектът е на стойност 1 477 600 лева с ДДС.

„От землищните граници в западната част на с. Труд до държавния път ще могат да се възползват жителите на Голям Чардак, Строево и Пловдив, тъй като ще имат бърз достъп до излизане на Карловско шосе“, уточни Димитър Иванов. 

Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. бе приета Инвестиционна програма за общински проекти с включени в нея 1627 инвестиционни предложения с прогнозен размер и обхват за периода 2024 – 2026 г., реализацията на която е възложена на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина