Център за социална рехабилитация и интеграция отвори врати в Куклен

Автор: Валерия Василева 6624
Център за социална рехабилитация и интеграция отвори врати в Куклен

По проект на социална фондация „Инди Рома 97” бе разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания от община Куклен. Целта на проекта е да се насърчи социалното приобщаване на хората с трайни проблеми и техните семейства чрез нова социална услуга.

Изпълнението на проекта стартира от средата на 2017 година. За целта бяха отпуснати средства от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 - 2020 г. в размер на 195 000 лева, като част от субсидията беше използвана за цялостно ремонтиране на част от сградата на старото училище в град Куклен.

Помещенията са обновени и обзаведени. Кабинетите, в които се предоставя социалната услуга, са оборудвани с нова апаратура за рехабилитационни процедури. Центърът може да обслужва 50 души с различни по вид и степен увреждания. Важно е да се подчертае, че обхватът на проекта включва и помощ за семействата на хората с увреждания, за да могат да бъдат подготвени в грижите си за тях. Насърчава се връщането им на пазара на труда, като се разширяват индивидуалните им способности и възможности за самостоятелен живот.

След изпълнение на програмния период се очаква над 80 души с различен вид и степен на увреждания и техните семейства да повишат качеството си на живот и мотивацията им към независим и самостоятелен живот.

Фондация „Инди Рома 97” е неправителствена организация, създадена през лятото на 1997 година от представители на ромската общност в Куклен.

В учредителните си документи „Инди Рома 97” е заложила основните си цели: обучение в основни познания и умения, като задължително условие за социалната промяна и културна интеграция. Организацията от дълги години се е съсредоточила в организиране на курсове, семинари, изнесени училища и други форми на обучение, с които да издигне общата култура, образователното равнище и правно-административните знания. Всички тези компоненти са основополагащи в борбата с безработицата, адаптирането на трудово заетите лица към икономическите проблеми в региона и страната, създаване на гъвкавост и устойчивост на работната сила и утвърждаване на равно участие в трудовия пазар, особено при преодоляване на социалните стереотипи в житейските процеси на семействата от малцинствен произход.

До момента фондация „Инди-Рома 97” е реализирала множество проекти в помощ на уязвимите групи. Ръководител на фондацията е Албена Костадинова, която е и общински съветник в местния парламент на Куклен от политическа партия „Нова алтернатива”

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина