Пореден обрат! ВАС се противопостави на съда в Пловдив за изворите, блокиращи кариерите над Белащица

Автор: Соня Желязкова 8569
Пореден обрат! ВАС се противопостави на съда в Пловдив за изворите, блокиращи кариерите над Белащица

Пореден обрат по делото за изворите, спиращи дейността на кариерите над Белащица. След като на 22 декември 2023г. - в края на последния работен ден преди коледната отпуска, Административен съд в Пловдив взе решение да отмени като незаконосъобразна заповедта за учредяване на санитарно-охранителни зони /СОЗ/ в близост до находищата, „Европейски пътища“ и „Холсим“ осъдиха Басейнова дирекция. В дълъг списък от десет причини, магистратите бяха наблегнали, че решението за СОЗ е издадено при съществени и груби нарушения на закона. Като основа за това становище бяха посочени изводите от подробна съдебно-техническа експертиза на вещи лица, наети от двете дружества концесионери, пише trafficnews.bg.

На 14 май 2024г. обаче ВАС, сезиран по жалба на Басейнова дирекция, се противопостави на съда в Пловдив. В решение на върховните магистрати нееднозначно се посочва, че на първа инстанция съдебният състав е отсъдил порочно по казуса.

Предисторията

Въпросната заповед бе въведена в предварително изпълнение през 2022г., като една от причините бе именно да се ограничи работата на „Холсим“ и „Европейски пътища“ от находищата, които държат по договор. Изворите бяха посочени и като алтернатива за водоснабдяване на селото, което има сериозни проблеми с това от години. Местните разчитаха на нея, тъй като виждаха „спасение“ за тези два проблема.

Концесионерите обаче обжалваха санитарно-охранителните зони, като още в самото начало претендираха за незаконосъобразност на заповедта, издадена от шефа на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Васил Узунов. Според дружествата предприетите действия неправомерно ограничават правото им да удължат периода на концесия и да експлоатират имотите си по предназначение. Съдебна битка по въпроса със законността им се води вече близо две години, а по делото бяха конституирани граждани и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

Какво каза ВАС?

Тричленен състав на Върховния съд с председател Иван Раденков е разгледал и дал подробно опровержение на мотивите, с които съда в Пловдив е обявил за незаконни санитарно-охранителните зони край Белащица. Казва се, че решението е неправилно, като са налице съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон.

Според тях правата на „Европейски пътища“ и „Холсим“ в нито един момент не са били нарушени. Отсъдено е, че размяната на една цифра от координатите на СОЗ, прието от първа инстанция като съществено нарушение, е очевидна фактическа грешка, но местоположението на изворите е точно определено както по графични данни, така и по документи.

ВАС казва още, че не са съобразени становищата на РЗИ и РДГ-Пловдив, но вместо това „безкритично“ са взети предвид изводите на вещите лица. „В същото време част от тези изводи са неясни и е следвало във връзка с тях да се изискат допълнителни уточнения“, упоменава се в решението.

Въпросът дали ползването на кариерите би довело до замърсяване на водоизточниците (бел.ав. „Калоян дере I“ и Калоян дере II“) е останал неизяснен по делото. Неизяснени са останали и повдигнатите спорни въпроси относно местонахождението на охранителните пояси. В тази връзка съдът е следвало служебно да даде указания и да изиска доказателства, включително да използва експертни знания“, казва ВАС по делото.

Предвид нарушенията, допуснати от АС-Пловдив, е назначено делото да бъде върнато отново на първа инстанция. Този път обаче то трябва да бъде разгледано от друг състав, се посочва в окончателното решение на ВАС. Същото не подлежи на обжалване.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина