Водещи за Район „Тракия“

Район „Тракия“

Всеки правоимащ, включен в списъците от Агенцията за социално подпомагане, ще получава съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Изпрати новина