Общинският съвет на Съединение прие бюджет 2024

Автор: Plovdiv Now 3154
Общинският съвет на Съединение прие бюджет 2024
Бюджетът за 2024г. на Община Съединение е в размер на 17 982 360 лева.
 
От тях приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 9 154 421 лева. Приходи за местни дейности общо са в размер 8 827 939 лева, в т.ч. данъчните приходи 937 300 лева, неданъчните 1 630 478 лева.
 
За текущи ремонти 462 317 лева, за капиталови разходи през 2024 година са предвидени средства в размер на 5 218 506 лева, някой от по-големите обекти са:
- Основен ремонт /рехабилитация/ на пътища: "Подобект: PVD 2341/III - 606, Любен- Голям Чардак / Неделево - Церетелево - Царимир - Граница общ. (Съединение-Калояново) - / II - 64 /, участък от км 0+111 до км 9+570, община Съединение –довършване- 3 387 117 лв.;
- Проектиране ВиК в с. Церетелево, с. Неделево, с. Любен, с. Правище, с. Найден Герово и с. Драгомир – 587 172 лв.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина