Община Съединение кани обществеността на важна информационна среща

Автор: Plovdiv Now 11514
Община Съединение кани обществеността на важна информационна среща
Община Съединение кани на публична информационна среща относно изготвянето на Стратегия за ВОМР на МИГ „Съединение“ за периода 2023-2027 година, както и изготвяне на Проучване и анализ на територията на МИГ „Съединение“ и Проучване на мненията на местните жители относно СВОМР за периода 2023 - 2027г.
 
Срещата ще се проведе на 08.12.2023г./петък/ от 10.00ч. в Пленарната зала в сградата на Общината.
 
Срещата е насочена към всички заинтересовани страни от местната общност, местните лидери и уязвимите групи, всички представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции, организации и други.
 
Целта на срещата е да запознаят общността с дейността на Община Съединение и Местна инициативна група „Съединение“ относно изготвянето на местна стратегия за ВОМР за следващия програмен период 2023-2027г., с възможността за кандидатстване по Интервенцията Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Р България за периода 2023 – 2027 г., както и важността от включването на местното население в целия процес.
 
На срещата ще бъдат представени също възможностите за финансиране на Стратегията за местно развитие от различните фондове и програми: Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Р България за периода 2023 – 2027г., Програма „Околна среда“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Образование“.
 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина