Водещи за Община Родопи

Община Родопи

В столицата БХРА раздаде годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта.

Любен Радев разясни на хората какво е предприел като кмет за спиране на проучването и добива на подземни богатства в землището на селото

Изпрати новина