РИОСВ обяви чистенето на Марица в Пловдивско за потенциално опасно за природата

Автор: Соня Желязкова 3648
РИОСВ обяви чистенето на Марица в Пловдивско за потенциално опасно за природата

Почистването на речното корито на Марица край Садово и Раковски може да доведе до трайни и необратими негативни последици върху природата и екосистемата. Това становище дава Регионалната инспекция по околната среда и водите в отговор на инвестиционното предложение на смолянската  фирма „Вени Газ“, която иска да премахва от коритото наносните отложения и самораслата растителност, пише TrafficNews.

Преди да получи разрешение от екоинспекцията, дружеството ще трябва да изготви задължително обследване на степента на въздействие. Това става ясно от решение на РИОСВ относно инвестиционното предложение за почистване на речното корито от наносни отложения, растителност и укрепване на бреговете на Марица в землищата на селата Поповица, Белозем и Чалъкови.
 
Отчитайки характера на инвестиционното предложение, вида, обема и мащаба на предвидените с него дейности, потенциалните въздействия върху защитените зони се очаква да бъдат преки, дълготрайни, необратими и значителни по степен, се посочва в документ.

Екоинспекцията обосновава становището си с няколко мотива, обобщени във вероятността почистването да наруши естествения хабитат на флората и фауната в зона край реката.

Процесът по премахване на около 600 000 м3 наносни отложения от коритото, както и отсичането на саморасляците чрез навлизане на техника, ще генерират шумово замърсяване и емисии, като засили до рискова степен натискът върху индивидите, казва още РИОСВ. На това основание тя задължава „ВениГаз“ ЕООД да извърши ОВОС. Писмо с решението е изпратено до общините Садово и Раковски, както и директора на „Басейнова дирекция“.

Припомняме, че договорът за почистване на смолянската фирма с Областна управа- Пловдив доведе до синхронизиран протест от страна на граждани и властта. Местни жители, природозащитници внесоха подписки по повод категоричното си несъгласие с осъществяване на процедурата. Впоследствие това направи и местната власт, като дори Общинския съвет на Садово прие декларация против изземване на пясъци от речното корито.

Прие се декларация за прекратяване на инвестиционното предложение, което обаче бе възобновено от възложителя.

Договорът на „ВениГаз“ е сключен с Областна управа, когато губернатор бе Ангел Стоев. В запитване на медията ни, настоящата администрация отговори, че е направен одит на договорите и той е отчел тревожни резултати. Част дружествата, на които е предоставена възможността да влязат с тежка техника в речните корита, за да ги приведат във вид, оказа се, не разполагат нито с оборудване, нито с персонал и финансов капитал, за да обезпечат процедурите.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина