И Върховният съд потвърди затварянето на биоцентралата в Труд

Автор: Plovdiv Now 6118
И Върховният съд потвърди затварянето на биоцентралата в Труд

Върховният административен съд със свое решение днес потвърди наложената от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив принудителна административна мярка, с която през месец октомври миналата година беше спряна дейността на Централата за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса в село Труд, община "Марица".

С окончателното си решение ВАС отменя решението на Административен съд – Пазарджик и отхвърля жалбата на дружеството срещу наложената мярка.

Най-тежката административна мярка беше наложена от Екоинспекцията с цел предотвратяване негативното въздействие върху човешкото здраве поради разпространението на миризми от производствената дейност на предприятието и имаше широк обществен отзвук.  

Срокът на действие на мярката е до предприемане от страна на дружеството на необходимите мерки да не бъдат допускани при никакви обстоятелства миризми и газови емисии от процесите на съхранение на суровини и течна фракция от ферментационния продукт и след потвърждение от министъра на здравеопазването, че липсва опасност за здравето на хората.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина