Готвят основен ремонт на ВиК мрежата на село Царацово за 5 милиона

Автор: Plovdiv Now 1936
Готвят основен ремонт на ВиК мрежата на село Царацово за 5 милиона

Пловдивското село Царацово, попадащо в обхвата на Община Марица, се готви за реконструкция на цялата водопроводна мрежа. Открита е обществена поръчка за цялостен ремонт, разделен на два етапа, чиято прогнозна стойност е около 5 милиона с ДДС. Финансиране засега обаче няма, затова процедурата за избор на изпълнител е извършена при условие на отложен старт на ремонта. 

Инвестиционният проект за подмяна ВиК мрежата предвижда изграждане на нови водопроводи първо в участъците в регулация, а на втори етап и в тези извън регулация. Общата дължина на водопроводната мрежа е 19 716 м.

Царацово е едно от селата в Пловдивска област, което е със голяма степен на изграденост на водопроводната мрежа. Проблемът обаче е, че техническото ѝ състояние е критично. Тръбопроводите са главно от етернит и са силно амортизирани, морално остарели, повредени и преексплатирани. Това причинява чести аварии.  

Основно водоснабдяването на село Царацово се осъществява от тръбни кладенци чрез помпенна станция „Царацово". По азбест-етернитов водопровода с обща дължина 291 м се подава водата към населеното място. На площадката на помпената станция има изградени 4 сондажа. Преди селото има водомерна шахта за отчитане на общото потребление.

Поради големите загуби от азбест-етернитовия водопровод, независимо от малката дължина на водопровода 291 м, реално подаваната питейна вода намалява с 45 до 50 % .

Подадените водни количества(м3/г) за 2008г са 260400, за 2009г са 259300 и за 2010г са 231093. От разликата между подадена и инкасирана вода се вижда, че загубите за 2008, 2009 и 2010 г. са както следва: 45,85%, 53,50% и 51,83%.

Целта на подмяната на водопроводната мрежа е именно по-високо усвояване на водните ресурси, по-пълноценно и ефективно използване, както и повишаване на качеството на водата. 

Срокът на договора за изпълнение на обществената поръчка е 3 години при условията на отложено изпълнение на договора. В случай, че възложителят в лицето на Община Марица успее да осигури финансиране за обекта и същият бъде изпълнен, в цялост, то действието на договора може да приключи преди изтичане на срока. 

Обикновено се прибягва към процедури с отложен старт, когато общината разполага само с част от средствата за финансиране в дадената бюджетна година. Междувременно целта е да се намерят източници на странично финансиране или да се изчака следващия бюджетен период, когато да не бъдат забавяни действията с процедура по избор на изпълнител, а директно да се пристъпи към ремонтните дейности. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина