Откриха консултативен хъб за ранно детско развитие в община “Марица“

Автор: Plovdiv Now 5814
Откриха консултативен хъб за ранно детско развитие в община “Марица“

Официално откриха вчера първия Консултативен хъб за ранно детско развитие в Община Марица, с. Войводиново. В събитието взеха участие представители на местната власт, бизнеса, деца, родители и хора от общността.

Консултативният хъб е общностно място, което си поставя за цел да насърчи цялостната подкрепа на децата в ранна възраст, обединявайки най-значимите за ранното детско развитие системи - семейството, здравната, образователната и социалната.

Пространството в Община Марица ще предостави безплатен достъп на деца от 0 до 6 години и техните семейства до интегрирани социални услуги, както и до специалисти като логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник. Консултативният хъб ще осигури възможност и за консултации със здравни специалисти, които не са налични в селищната мрежа на общината. 

Дейността на хъба ще бъде в посока на работа с деца, в рамките на която ще се извършват обследвания от специалисти на областите на развитие, ще се организират игрови сесии за постигане на напредък в развитието, децата ще получават специализирана подкрепа и консултации със здравни специалисти. Междувременно специалистите на фондацията ще работят пряко и със семействата, както по линия на консултиране, така и с провеждане на обучения за ранно детско развитие, информационни сесии за значението на ранния период от живота за бъдещето на детето и за възможността да осигурят най-добър старт чрез позитивно, отговорно и компетентно родителство. В допълнение ще се реализира работа със специалисти от здравната, образователната и социалната система, с която ще се улесни процеса на мултидисциплинарни оценки, ще се провеждат обучения за работа с деца с трудности в развитието.  

Консултативният хъб е създаден с помощта на фондация „За Нашите Деца“ и The Human Safety Net Българияв и е резултат на подкрепата на доброволци.

Той е първият от общо 9, които ще бъдат изградени в областите София и Пловдив. Дейностите в Хъба са част от проекта на фондация „За Нашите Деца“ за разгръщане на холистичния модел за ранно детско развитие в 11 общини - София, Пловдив, Марица, Родопи, Асеновград, Куклен, Перущица, Раковски, Стамболийски, Елин Пелин и Костинброд.  

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина