Вземат противопожарни мерки за резерватите „Червената стена“ и „Изгорялото гюне“

Автор: Plovdiv Now 4104
Вземат противопожарни мерки за резерватите „Червената стена“ и „Изгорялото гюне“

С настъпване на пожароопасния сезон (1 април – 31 октомври), директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) Ивайло Йотков предприе превантивни действия за опазване на резерват „Червената
стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“ от пожари, които поставят под риск растителните и животинските видове и унищожават местообитанията им.

С цел бърза и адекватна реакция при евентуално възникване на подобно бедствие в границите на двете защитени територии, които са изключителна държавна собственост, са предвидени оперативни планове за противопожарно устройство за 2024 година. Изготвени са и схеми за оповестяване на всички нива. В тях е разписана координацията – от получаването на сигнал на дежурните телефони, през
информирането на директора на екоинспекцията, до взаимодействието със службите по пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, експертите по биоразнообразие, доброволни формирования в Кричим, Бачково, Орешец, Добростан и други структури.

За борба с огъня в границите на двете защитени територии са създадени и се поддържат противопожарни депа. Организирано е специализирано наблюдение в пожароопасни райони и дежурства по график. Ще се осъществява засилен превантивен контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи и водни площи на територията на резерватите. Предвидените в закона глоби за нарушители са от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридически.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина