Въпрос с повишена трудност: Кога ще приключи учебната година за учениците?

Автор: Plovdiv Now 2242
Въпрос с повишена трудност: Кога ще приключи учебната година за учениците?

Кога ще приключи учебната година за учениците? Тази година това е въпрос с повишена трудност заради различните писти, по които учеха децата в месеците с локдаун.

Заради ротацията между онлайн уроци и присъствено обучение в края на годината министерството въведе допълнителни учебни седмици, които трябва да бъдат използвани за подкрепа и наваксване.

Някои от тези допълнителни занимания са задължителни, други - не. Така може да се окаже, че не само различни класове, но и различни училища ще излязат във ваканция по различно време.

Учениците от 1-ви до 3-ти клас трябваше да учат до края на май, тези от 4-ти до 6-и клас - до 14 юни, а от 7-и до 11-и клас - до 30 юни.

Пандемията обаче обърка първоначалния график - няколко седмици преди Коледа страната се оказа в локдаун, като не всички училища успяха да превключат пълноценно през първите седмици на декември на дистанционно обучение. Затова се наложи бившият просветен министър да издаде заповед за промяна на първоначалния график.

С промените учениците между 1-ви и 3-ти клас получиха още три седмици - една учебна седмица за проектни и/или творчески дейности плюс още две седмици с неучебни дни, които да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и онлайн.

По-големите ученици между 4-ти и 11-и клас пък се сдобиха с 2 допълнителни седмици - в които дните също да са неучебни, а да се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и др. Така краят на втория срок за децата от първи до трети клас официално бе удължен до 23 юни, а за тези от четвърти до 11-и - до 30 юни.

По данни на МОН само 303 училища не са учили пълноценно през декември, затова и те ще отучват през юни и ще имат реални и задължителни учебни часове през следващия месец. Училищата, в които допълнително дадените седмици вече са използвани в рамките на първия учебен срок за проектни дейности и занимания по интереси, т.е. през декември, сега през юни трябва да имат реално обучение с оценки, отсъствия и т.н. и да приключат учебните занятия в съответствие с посочената заповед, т.е. на 23 юни за 1-4-ти клас и на 30 юни за по-големите ученици.

Училищата, в които само отделни дни са били неучебни в локдауна през декември, а в част от дните са предлагани проектни дейности, компенсиращи мерки или занимания по интереси, краят на учебната година ще е плаващ.

Училищните ръководства трябва да преценят колко дни за реално учене да вземат от допълнителните 2 или 3 седмици през юни, за да наваксат учениците с всички уроци по план, и колко от оставащите дни от юни да предлагат незадължителни за децата проекти и занимания по интереси.

Най-любопитно за родителите е разяснението за останалите училища - близо 2000 на брой, които са и масовият случай, тъй като повечето учебни заведения успяха да превключат бързо на онлайн режим и през декември си имаха реален учебен процес.

За училищата, които не са ползвали допълнителните седмици, учили са пълноценно през декември и са приключили първия учебен срок на 2.02.2021 г., МОН дава няколко опции до края на втория учебен срок. Първата е да организират по преценка на учителите обучение за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения, като присъствието на учениците, за които интервенцията е необходима, е задължително.

Втората възможност, която вероятно ще е и най-масовата, е през допълнителните 2 или 3 юнски седмици училищата да организират занимания по интереси, проектни дейности и др. (вкл. екипни проекти в класа и училището, посещение на музеи и други културни институции, предприятия, спортни дейности и други занимания на открито) с цел да се компенсират дефицитите от социалната дистанция по време на онлайн обучението. Тук присъствието на учениците в тези дейности не е задължително. Което накратко означава това - учениците ще могат и да не ходят на училище през тези допълнителни седмици през юни, защото няма да им се пишат отсъствия и оценки, но пък учителите определено ще трябва да са в училище за тези, които са избрали да останат на нещо като "безплатна занималня" през юни. Нищо чудно половината поне да се възползват от тази възможност.

Според указанията на МОН Педагогическият съвет на училището може да вземе решение бележниците и удостоверенията за завършен етап или клас да бъдат издадени по-рано от официалния край на учебната година, т.е. не на 23 или 30 юни, а с приключване на часовете по училищния учебен план, т.е. когато се вземат всички уроци. За повечето ученици от 1-ви до 4-ти клас това ще е факт още в края на май, т.е. те ще могат да излязат във ваканция на 1 юни.

В масовия случай (без 303-те училища) и по-големите ученици от 4-ти до 6-и клас би трябвало да са минали всички теми до средата на юни, т.е. да им раздадат дипломите докъм 14 юни. Големите - от 7-и до 11-и клас и по стар, и по нов график приключват чак в края на юни.

Кой ще плаща на учителите?

Плаващият край на учебната година отваря един болезнен въпрос, който не касае учениците, но пък е изключително важен за учителите и директорите. Разяснителното писмо на МОН във връзка с продължителността на учебната година не урежда произтичащите от промените финансови въпроси.

"По същество имаме реално удължена учебна година, което е нормално. Проблемът ще е в посока как ще бъдат уредени финансовите отношения с учителите, работещи над предварително договорените нормативи", споделят директори пред "Сега" . Според тях заплащането на от 1 до 3 седмици лекторски допълнително ще доведе излишно, ново напрежение в гилдията. Те смятат да изпълнят заповедта на МОН, както и указанията от разяснителното писмо, но тъй като никъде не става дума за заплащане, вероятно просто няма да има такова.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина