ПУ „Паисий Хилендарски“ организира научен форум „Иновации и конкурентоспособност“

Автор: Plovdiv Now 1362
ПУ „Паисий Хилендарски“ организира научен форум „Иновации и конкурентоспособност“

На 22 и 23 октомври 2020 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе научен форум „Иновации и конкурентоспособност“.
В рамките на форума, на 22 октомври ще бъде организирана и кръгла маса, насочена към обсъждане на възможностите за оптимизиране на винарския сектор посредством иновации. 

Винарската индустрия е традиционен сектор на българската икономика, а иновациите са изключително важен фактор за повишаване конкурентоспособността на сектора.  В рамките на кръглата маса е предвидено да се проведе дискусия относно използването на иновациите във винарската индустрия и техният принос за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Екипът на проекта ще представи резултатите от проведено емпирично проучване, като за дискусия по проблемите са поканени представители на малки и средни предприятия от сектор Винопроизводство; представители на академичната общност; студенти, докторанти и млади учени.

На 23 октомври ще се проведе Първата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност“. 

Събитията са част от проект № КП-06-25/5/17.12.2018 „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“, с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН.

Научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ започва на 22.10 в 16:00 ч. и продължава до 23.10 в 19:00 ч. Мястото е ПУ, ул. "Цар Асен" 24. Реализацията на проекта подкрепя виждането на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, че „образованието, научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са основата за постигане на динамичен и устойчив икономически растеж“.

Краен срок за изпращане на пълните текстове на докладите е 30.09.2020 г.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина