В новия ОУП цялата зона на „Терзиите” е заложена като ниско строителство до 10 метра, с минимум, 50% озеленяване, като имотите не могат да са по-малко от 600 кв.м.

Макар улиците да са заложени в проекта за ОУП от картата се вижда, че липсват зони за обществени функции. Именно и това бе един от въпросите – какво се случва с тази зона, която няма заложени зони за магазини, паркове и други нужни обслужващи зони.

Арх. Димитър Костов, който участва в изработването на ОУП обясни, че за зоната ще се направи т.нар. първичен Подробен устройствен план, с който ще се обособи предназначението на имотите и тяхното структуриране.

По думите му има само една опция районът да се превърне в луксозен квартал и да не носи проблемите на други зони като „Марица – Север” и „Остромила”, където никнат множество сгради, а прилежащата инфраструктура не е на добро ниво.ю

Идеята е при структурирането на територията собствениците на имоти там сами да се откажат от част от тях и да ги дарят на Общината, за да се реализират публичните мероприятия – изграждането на улици, тротоари и други инфраструктурни обекти. Обратният вариант – общината да ги отчуждава го превръща в подобна инфраструктура е трудно и скъпо и е много вероятно това да не се случи в обозримо бъдеще.  

Едва ли ще се случи и сценарият, при който инвеститор взима в центъра на новия квартал голям имот, на който да направи хиперамаркети и други зони за обществено обслужване, още повече в зона с малко население. Поради това идеята за такъв тип обекти е да бъде по периферията на квартала – по бул. „Коматевско шосе”, където е дадена смесена-функционална зона.  Ниското строителство в същото време не изключва варианта, при който собственик на имот да направи малък магазин или други помещения за обществено обслужване. Именно по такъв начин трябва да се развива новият луксозен квартал, а всяка друга намеса би го опорочила, смятат експертите.