Намалява детската престъпност в Пловдив, но децата жертви се увеличават

Автор: Plovdiv Now   2812
Намалява детската престъпност в Пловдив, но децата жертви се увеличават

Намалява броя на детска престъпност в Пловдив. Това показва годишният отчет на Комисията за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни, обхванала периода за 2023г. За сметка на това обаче се е покачил броя на деца, станали жертви на престъпления.

Най-многобройни са случаите на кражби на лично и обществено имущество. Всъщност те представлява 75 на 100 от всички регистрирани случаи. На следващото място се нареждат грабежите. Зад този вид простъпки стоят най-често непълнолетни лица на възраст между 16 и 18 години.

За изминалата година на територията на града под тепетата са разкрити 110 престъпления, извършени от 104 непълнолетни лица. Противообществените прояви пък са 81 на брой, в които са замесени 93 непълнолетни и малолетни лица.

Намалява броя на груповата престъпност, отчитат още от комисията. През 2023 година регистрираните престъпления от групов характер са 20. те са извършени в съучастие на малолетни и непълнолетни. Отразени са и 4 случая, при които деянията за извършвани с помощта на възрастен. В това отношение се отличават престъпленията и проявите, извършвани от лица от ромските среди.

На този фон в сравнение с 2022г. се отчита увеличение на броя на деца - жертви на престъпления, отчитат от комисията. Обект на посегателства за изминалата година са 49 души, като преобладава броят на децата между 16 и 18 години. Статистиката сочи, че пострадали са 17 малолетни (12 момчета и 5 момичета) и 32 непълнолетни (18 момчета и 14 момичета).

За изминалата година се забелязва трайна тенденция за намаляване на половите и развратните престъпления и прояви.

В момента на отчет от Детските педагогически стаи се водят 240 деца, от които непълнолетни 153 момчета и 39 момичета и малолетни - 41 момчета и 7 момичета. Във Възпитателно училище - интернат се намира 2 лица, в Социално-педагогически интернат е настанено 1 лице, а в Дам за деца лишени от родителска грижа - 10 деца. Според заетостта си и семейното състояние от водените на отчет 227 учат, няма работещи. Други 13 не учат и не работят, а 19 са сираци или полусираци.

През годината е предоставена полицейска закрила на 14 деца. Мярката е предоставена на две деца, които са били обект на престъпление. За други две деца има непосредствена опасност за живота и здравето на детето, Полицейска закрила ползват и 10 деца, които са били оставени без надзор.

Възпитателни дела

През 2023 г. Местните комисии по райони в Пловдив са образували и разгледали 158 възпитателни дела. Това представлява ръст спрямо предходната година, когато броята им е бил 144. Наложените възпитателни мерки са 215.

Най-често прилаганата мярка е "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател родителите или настойниците" – 50 случая. Това, отчитат от комисията, променя тенденцията през последните 5 години, когато най-налагана възпитателна мярка бе "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”.

Район "Източен" в Пловдив изпреварва значително останалите райони, с налагането на тази възпитателна мярка, като там е наложена 31 пъти.

 

 

Водеща снимка: Илюстративна 

 

Подобни новини

...

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина