Как децата се учат да пишат?

Автор: Plovdiv Now 6137
Как децата се учат да пишат?

Писмените способности, подобно на четенето, се изграждат постепенно през отделните етапи от развитието на детето. Изграждането на различни качества и умения става последователно и децата затвърждават необходимия капацитет и умения преди да навлязат в следващия етап от развитието си. Овладяването на двигателните способности позволява на децата да изписват букви и последователности от такива. Това, обаче, е свързано и с използване на умствения капацитет за концентрация върху правилния правопис и сглобяването на думи и смислови изречения впоследствие.

През ранните етапи от развитието на всяко умение се изискват значителни усилия и влагане на умствени умения. С напредване на развитието на децата някои дейности, които не изискват голяма концентрация на енергия, стават автоматизирани и са свързани с все по-малко напрягане на мозъчната дейност. Такива умения са спелуването, пунктуацията, поставянето на големи букви. Те се отнасят до писмената механика. След като се усвоят и автоматизират тези умения, умственият капацитет се концентрира към дейностите от по-високо ниво, каквито са планирането, организирането, прилагането на знания и приложението на разнообразни лексикални знания.

През предучилищната възраст, както и в началния етап на обучение, темпото на развитие на уменията при всяко дете е индивидуално. Установено е, че децата и юношите, които имат затруднения при писане в по-горните класове през училищното си обучение, са тези, които в предучилищна възраст трудно са използвали буквите и бавно са заучили да изписват името си. Появата на ранни затруднения при четене и спелуване, както и забавянето в развитието на говора, се предпоставка за нарушения в развитието на писмените умения в по-късните етапи от учебния процес.

Децата, които имат затруднения при писане, пишат по-бавно, но при диктовка, например, когато е необходимо да пишат по-бързо, текстът, който възпроизвеждат, е трудно четим. Засегнатите деца трудно придобиват по-богат речник и лексикални умения и често научените думи се ограничават само до тези, които детето може да спелува самостоятелно.

Затрудненията в говора дават отражение върху писмените умения при децата. Наблюдават се нарушения при последните в съчетание с дефицит както в изразяването, така и в разбирането на говоримата реч. Нарушенията в прагматичната реч и езиковите умения от високо ниво също имат отражение върху писмените умения при децата. Прагматичната реч е свързана с нейната употреба в контекста на социалните отношения – поздравяване, отправяне на молби, съобразяване на речта с нуждите на ситуацията или събеседника, както и следването на диалога чрез вербални и невербални умения.

Езиковите умения от високо ниво се отнасят до разбирането на преносния смисъл на речта, анализ на причинно-следствената връзка между събитията. Нарушенията в развитието на тези умения, независимо дали са свързани или не с нарушения в развитието на говора, могат да доведат до затруднения при нужда от използване на писмената реч във всеки етап от образованието на децата.

Писането е сложен процес и изисква ефективното съчетание на множество умения. Изпълнителните функции включват планиране, решаване на проблеми и съобразяване на особеностите при всяка ситуация. Тези дейности са включени и в процеса на писане. Работната памет се отнася до способността да се възприеме, обработи и запамети информацията за кратък период от време. Колкото повече усилия изисква едно действие, толкова по-малко капацитет от работната памет може да се отдели за извършване на друга дейност. Нарушенията в работната памет са свързани със затруднения при писане. При последните се наблюдава нужда от влагане на повече усилия при писане, което ограничава капацитета на работната памет за насочване на концентрацията към изграждането на езикови и писмени умения от по-високо ниво. 

Източник: Puls.bg

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина