Изтича срокът за плащане на втора вноска по данъците и таксите в Пловдив, ето начините

Автор: Plovdiv Now 4698
Изтича срокът за плащане на втора вноска по данъците и таксите в Пловдив, ето начините

Наближава 31.10.2020 г., когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020, съобщават от Община Пловдив.

Задълженията могат да бъдат платени в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр. Пловдив:

Район "Централен", ул. „Радецки” №18А, от 8,30 до 17,30 часа;

Район "Южен", бул.”Македония” №73А, от 8,30 до 16,30 часа;

Район "Северен",  бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А, от 8,30 до 16,30 часа;

Район "Западен", ул.”Вечерница”№ 1А, от 8,30 до 16,30 часа; 

Район "Източен", бул.”Шести септември” № 274, от 08.30 до 16.30 часа;

Район "Тракия", бул.”Освобождение” № 63, от 8,30 до 17,00 часа.                                   

Плащането на задълженията може да бъде и безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД - КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

- Данък върху недвижимите имоти и лихви - 442100

- Такса за битови отпадъци и лихви - 442400

- Данък върху превозните средства и лихви - 442300

Други начини за плащане са:

- По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;

- На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg;

- На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;

- По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;

Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947;

Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966,

както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина