Петима се борят шефския стол на Комплексен онкологичен център – Пловдив

Автор: Plovdiv Now 804
Петима се борят шефския стол на Комплексен онкологичен център – Пловдив

Започна конкурсът за избор на управител на Комплексен онкологичен център – Пловдив. Петима са кандидатите, които участват в него. Това са проф. д-р Илия Баташки, проф. д-р Мариана Янева, доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д-р Парашкев Цветков и проф. д-р Петър Петров.

Комисията, която провежда конкурса, е в състав председател: д-р Калин Калинов, директор дирекция „Здравеопазване“, общинските съветници Йордан Илиев, Ангел Славов, Слави Георгиев и заместник-директорът на РЗИ – Пловдив д-р Аргир Аргиров.

Състезанието за шефското място на болничното заведение ще мине през три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; събеседване с кандидатите по теми, които касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на КОЦ – Пловдив.

Комисията разглежда заявленията и документите по реда на постъпването им в присъствието на кандидатите, след което прави оценка на представените програми за развитието дейността на дружеството за тригодишен период. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата, не по-ниска от много добър 4,50

Оценката на програмата и тази от проведеното събеседване с кандидатите се формира  по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина