РДНСК: Има редица нарушения при строежите на „Гербера”, прокуратурата трябва да се сезира

Автор: Благовест Андонов 3629
РДНСК: Има редица нарушения при строежите на „Гербера”, прокуратурата трябва да се сезира

Част от сградите  в новия комплекс на „Гербера” в „Тракия” до Индустриалната зона са построени в разрез с нормативната уредба. Нарушения има при одобрените проекти, измененията на ПУП-ПРЗ,  както и на вече построени сгради, които не отговарят на височина и/или конфигурация, пише trafficnews.bg.

Това са изводите от проверката на РДНСК – Стара Загора. Тя бе възложена от ДНСК в София след редица жалби от Иван Къндев, който е управител на фирма „Леси -2000”.  Фабриката на компанията е пред угрозата да затвори заради жилищното строителство в съседство. Промяната на ОУП в зоната – от СМФп в СМФ2, на практика позволява всичко в зоната да  се застрои с жилища. В екологичното законодателство обаче няма „заварено положение” и при първа жалба на новите обитатели на комплекса – от РИОСВ вероятно ще затворят всяко производствено предприятие в радиус от 500 метра.

Жалбата на Къндев бе в следствие на проверките на РДНСК – Пловдив.  Оттам те приключиха без установени нарушения. Според пловдивския бизнесмен казусът е класически случай на потресаваща корупция в държавната и общинска администрация. Поради това от Държавния строителен контрол възложиха проверката в Стара Загора.

Директорът й  арх. Йордан Денев постановява, че има редици нарушения, като дори предлага да се сезира компетентната прокуратура заради тях.

Още при проверката на документите от РДНСК – Стара Загора се установява, че издаденият ПУП противоречи на действащия Общ устройстйвен план в центъра на производствена зона. Това включва завишаване на строителните параметри от Кинт 3 до Кинт 4, а също и нарушение на предназначението. При 20% възможно жилищно обитаване, Община Пловдив са издали 100%  с такива функции.

На следващо място инвестиционният проект не отговаря на действащия към датата на одобряването му на ПУП-ПРЗ по отношения на конфигурации и височини.

От проверката на строителния контрол се установява, че има нарушения в строителството на 6 сгради.

Сграда „Б-9”, сграда „Б-8”, сграда „В-6”, които са по 35 метра не отговарят на конфигурацията на ПУП –ПРЗ. Сграда „В-8” е 24 метра и не отговаря също на ПУП—а.

При други сграда „Б-7” е с височина 37 метра, а разрешената е 35; сграда „Б-5” е с височина 37 метра при разрешена 27 метра; “Б-6” с височина 39м , а  разрешената е 35 м.

Изводите на РДНСК – Стара Загора е,  че трябва да се предприемат 4 стъпки след направите констатации.

На първо място образуване на административнонаказателни производства от РДНСК - Пловдив срещу виновните лица във връзка с установените нарушения, допуснати във фазата на проектирането и при одобряването на инвестиционните проекти.

На следващо място сигнализиране на общинската администрация и компетентната прокуратура за  преценка възможността и сроковете за прилагане на извънредните способи за отмяна за възобновяване на производства по издаване на влезлите в сила разрешения за  строеж. 

На трето -  сигнализиране на компетентната прокуратура за упражняване на правомощията за предприемане на действия за прогласяване на нищожност на  строителните книжа, издадени в противоречие с действащия ПУП.

Арх. Денев също така иска РДНСК – Пловдив да започне  извършването на задълбочени проверки на  започналото строителство по отношение на всички сгради, които са започнати. Там трябва да се провери дали има наличие и на незаконно строителство, а при наличие на такова да се разпореди неговото премахване. Също така да се направи проверка на всички издадени и бъдещи строителни книжа в цялата зона.   

Очаква се и нареждане от ДНСК за конкретни действия оттук нататък по отношение на комплекса на „Гербера” в район „Тракия”.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина