Прекратиха съмнителната поръчка на УМБАЛ-Пловдив за закупуване на ЯМР

Автор: Соня Желязкова 2489
Прекратиха съмнителната поръчка на УМБАЛ-Пловдив за закупуване на ЯМР

Тихомълком прекратиха обществената поръчка за скъпоструващ апарат за УМБАЛ-Пловдив АД. Както trafficnews.bg разкри в предходна публикация, през януари бе започната процедура за закупуване на магнитно-резонансна томография 1,5Т, с прогнозна стойност от 2 500 000лв. Това бе лимитираният бюджет, в който болницата обяви, че се вмества, като обучение на персонала и гаранционно обслужване също влизат в цената.

Наша справка обаче показа, че прогнозната стойност в пъти надвишава цените, за които се търгува подобна апаратура на свободния пазар. Тук се появи и първото съмнение – правила ли е държавната болницата пазарно проучване и защо е готова да разходва в публични средства за нещо, което може да купи в пъти по-евтино?

По-задълбочен поглед над параметрите на обявената процедура по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация за ядрено-магнитен резонанс повдигна още въпросителни. Най-вече заради твърде подробните спецификации на апаратурата, която се търси. Това на пръв поглед не е порочност, но буди подозрения, че е възможно УМБАЛ - Пловдив АД да е изготвил поръчката така, щото един специфичен апарат да успее да се класира. Последното е нарушение на Закона за обществени поръчки, тъй като елиминира възможността няколко кандидата да се конкурират за по-добри условия по отношение „качество/цена“.

Проверка показва, че има модел, който отговаря на точните търсенията на УМБАЛ-Пловдив – апаратът Алтея, производство на Сименс. За доставка на същия договори с няколко държавни и частни болнични заведения е подписала фирма „Соломед“ЕООД, наела за свой подизпълнител производителя „Сименс Хелткеър“, който трябва да обезпечи гаранционната поддръжка на апарата. 

За изясняване на ситуация TrafficNews изпрати официално запитване до УМБАЛ-Пловдив АД, но до момента отговор не е постъпил.

Междувременно справка в Портала за обществени поръчки сочи, че държавната болница в Пловдив е прекратила процедурата по закупуване на ЯМР. Това е станало след сигнали на две фирми - „Равнако“ ООД (от 9 февруари) и „Софарма Трейдинг“ АД (от 13 февруари).

Първата е подала жалба до КЗК, поради порочност на обявената процедура в частта, която засяга гаранционното обслужване на апаратурата. По-конкретно – дружеството казва, че има съществени противоречие относно това кой е длъжен да следи за осигурява извършването на поддръжката, като не става ясно е за чия сметка ще бъде въпросния сервиз – изпълнителя или възложителя.

Като мотив за прекратяване на поръчката от болното заведение използват конкретния повод. Посочват, че въпросното противоречие е „ съществено условие не може да бъде преодоляно чрез изменение на проекта на договора, нито по какъвто и да било друг законов начин“.

В решението си УМБАЛ-Пловдив АД заявява, че приема това за „самостоятелно основание за отмяна на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка“, след което обявява прекратяването ѝ. Това става на 14 февруари, или два дни преди крайния срок за подаване на документи за участие от фирмите кандидати.

По този повод не става ясно кои са дружествата, заявили желание да извършат доставка на ЯМР и била ли е сред тях фирмата „Соломед“ ЕООД, за която се появи съмнение, че е гласена за победител в конкурса.

Припомняне, че това е втората обществена поръчка на държавната болница в Пловдив, която пропада по подобен начин. Предходната също целеше закупуване на магнитно-резонансна томография 1,5Т, но отново бе прекратена след материали на TrafficNews. Тогава тя стигна на етап откриване на ценово предложение, като в нея се бореха именно фирмите "Равнако" ООД и "Софарма Трейдинг" АД.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина