Приобщаването на семействата е сред основните образователни приоритети в “Източен“

Автор: Plovdiv Now 7605
Приобщаването на семействата е сред основните образователни приоритети в “Източен“

Основните приоритети на район „Източен“ в сферата на образованието бяха представени по-рано днес в рамките на робатна среща. Срещата се състоя в районното кметство между представители на отдел „Образование“ на Община Пловдив и експертите по образование от всички районни администрации.

Кметът Николай Чунчуков представи основните приоритети в образованието, в които се полагат изключителни грижи- обхвата на децата, приобщаване на семействата, които постоянно мигрират и не обръщат достатъчен контрол върху децата си в детските и учебни заведения в района. Беше споделен и опитът, свързан с прилагане на административно-наказателните мерки спрямо недобросъвестни родители и оптимизиране на тази дейност.

Важен акцент в изложението му беше работата по образователни проекти, в които район „Източен“ има богат опит. Добър пример в това отношение беше даден с честото извеждане на децата от детските градини на театрални и музикални представления и добрият отзвук, който се получава в семействата и близките. С началника на общинския отдел „Образование“ Донка Щилянова бяха разисквани въпроси, свързани с електронната система за прием в детските градини и в І клас; мониторингът на финансовите отдели в отделните кметства върху системата на детските градини.

Образователните експерти от районите споделиха опита си в това отношение и желанието да се обменят добри и успешни практики в специфични области на управленските процеси.

На срещата като домакини присъстваха и Милка Тодорова- Добрикова- зам. кмет и Стефка Симеонова- гл. експерт“Образование“ в район „Източен".

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина