Без строителство в полетата на Пловдив - отказват разрешителни, ако няма общински път

Автор: Благовест Андонов 52516
Без строителство в полетата на Пловдив - отказват разрешителни, ако няма общински път

Множество проекти за строителство в Пловдив са били отказани от Община Пловдив и районните кметства заради новите поправки в ЗУТ, научи TrafficNews.  В последния месец са били върнати редица инвестиционни намерения, тъй като не отговарят на поправките в Закона за устройство на територията. Той гласи, че разрешително за строеж се издава само, ако има приложена регулация. С други думи в чл. 148 ал. 16 се казва, че уличнaтa рeгулaция трябвa дa бъдe прилoжeнa, т.e. чacттa oт имoтитe, кoитo пoпaдaт в уличнoтo плaтнo и e coбcтвeнocт нa чacтници, трябвa дa cтaнe пo някaкъв нaчин oбщинcкa. Независимо по  какъв начин – отчуждение, покупко-продажба или дарение.

Новият член гласи:

„Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпа до строежа“.

Това означава, че без общинска улица до съответния имот, той не може да получи строително разрешение. Дори да има изграден път, който е частен, той трябва да бъде взет от Община Пловдив и едва тогава да  се издаде строително разрешение.

През последните години все повече собственици даряват имотите си на Община Пловдив за изграждане на улици. Причината е, че Община Пловдив при подадено заявление е длъжна да отчужди имота за улична регулация, но няма срокове за това. Иначе казано – уличната регулация може да влезе в програмата на Общината за отчуждаване, но  да стои десетилетие там заради финансовата невъзможност да се вземат всички имоти, а след това да се изгради улица.

На практика вече не може да се строи в полетата на Пловдив без да има нужната регулация за това. От друга страна обаче може да изникнат редица парадокси. Такъв пример е, ако някои от собствениците на имот за улица откажат да дадат своята част на Общината, а на съответното място има редица инвестиционни намерения. Те не могат да получат разрешително за строеж, докато Общината не вземе цялата част от уличната регулация. Ако Общината не вземе този имот – то останалите инвеститори не могат да вземат строителни разрешителни.

Безспорно най-много собственици ще бъдат засегнати в т.нар. нови квартали на Пловдив – Остромила, Беломорски, Терзиите в района на Пещерско шосе. Там все повече имоти се купуват без приложна регулация и без нормална улична инфраструктура.

Промяната може да насърчи инвеститорите не само да дарят имоти за улична регулация, но и да изградят и тогава да я прехвърлят на Община Пловдив. Със сигурност това ще спре и безразборното застрояване в полетата, а инвеститорите ще се ориентират към строителството покрай изградените улици.

Промяната в ЗУТ бе приета от Народното събрание през февруари от 44-ото Народно събрание по искане на Столична община заради проблемите с презастрояването.

В Пловдив ситуацията далеч не е по-различна.  По време на общественото обсъждане за кредита от 113 млн. лева гл. архитект Димитър Ахрянов заяви, че за година Община Пловдив е издала строителни разрешения за близо 1 млн. кв. м РЗП. Около 60% от тя са жилищно строителство.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина