АПИ най-после обяви защо се бави проектът за удвояването на Околовръстното на Пловдив

Автор: Благовест Андонов 5054
АПИ най-после обяви защо се бави проектът за удвояването на Околовръстното на Пловдив

Ниска оферта под предела от страна на един в участниците в процедурата за проектирането на удвояването на Околовръстното е причината за забавянето на поръчката, съобщава TrafficNews. Повече от 6 месеца след първото ни запитване - защо все още няма избран изпълнител за третата позиция за проектирането на пътя, от АПИ най-после обясниха причината:

„Обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект и подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ в обособена позиция №3: Път II-86 /път I-8 Пазарджик – Пловдив/ - Асеновград – Смолян от км 0+640 до км 14+600, към момента продължава. Отворени са ценовите оферти на участниците и тъй като се констатира предложение в офертата на участник, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, се наложи да бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията продължава своята работа. Предстои класирането на участниците и последващ избор на изпълнител на обществената поръчка”, обявиха от АПИ.

Последното заседание на комисията, на която бяха обявени победителите в другите две позиции бе октомври 2020 година. Това означава, че вече 8 месеца комисията към агенцията не е излязла с решение за победителя за проектирането на пътя от Пазарджишко шосе до пътя Пловдив Асеновград.

През декември 2020 година бяха подписани договори с изпълнители за проектирането на две отсечки от Околовръстното - По обособена позиция 1 за проектиране на Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 е избран в лицето „Рутекс” ООД с цена от 367 хил. лева без ДДС. По втората позиция избраният изпълнител е „Пътпроект 2000” за  проектирането на Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120.

Третата позиция, която предизвиква недоумение, е за останалото трасе от 15 км, където оферти са подали 5 фирми,  а само цената за проектиране е 2,8 млн. лева с ДДС.  По време на проверката на АПИ на Околовръстното се каза, че скоро ще бъде подписан договор, като ще започне и проектирането. По техни думи вече се търси финансиране, което ще струвам между 150 и 200 млн. лева.

Засега прогнозите са, че екологичната оценка, ПУП-а и проектът ще отнемат най-малко година и то при най-благоприятни условия. Отделно трябват и отчуждаване на имоти.

В техническото задание се  включват кръстовища на две нива  и няколко мостови съоръжения.  Удвояването на трасето ще бъде по метода на Пловдив – Асеновград – новото платно ще бъде до това,което се ремонтира в момента. На места обаче пътят ще отбива от сегашното трасе. Задължително е Околовръстното да бъде отбито  от кръстовището на Първенец и  Коматево, към селото от Родопската яка. Причината е, че скоростният път не може да минава толкова близко до къщите в Коматево, както е в момента. Този участък ще е няколко километра изместен в южна посока и отново ще се влива в сегашното трасе.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина