Река край Съединение стана тъмносиня, винарска изба излива незаконно отпадъчни води

Автор: Plovdiv Now 1116
Река край Съединение стана тъмносиня, винарска изба излива незаконно отпадъчни води

Проверка на сигнал на „зеления телефон“ за замърсяване на река Потока край град Съединение са предприели незабавно екоинспоктори, съобщават от РИОСВ.

Собственик на рибарник в района на Костиево е сигнализирал, че водата в реката е с тъмносин цвят и има специфичен мирис. Сформираният екип от представители на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда  са обходили и проверили мястото.

Установен е бил нарушителят - винарска изба, намираща се в югозападната част на град Съединение. Две нейни съоръжения - с отпадъчни битово-фекални води и с отпадъчни производствени води, се изливат в отводнителен канал, който се влива в река Потока на 100 метра след обекта. Отпадъчните производствени води са с лилаво-червен цвят и се усеща неприятен мирис. В присъствието на представител на дружеството са били взети водни проби от замърсените води. Те ще се изследват в лабораторни условия.

На дружеството е дадено предписание да преустанови заустването, тъй като разрешителното му по Закона за водите е с изтекъл срок. Предвидената в закона санкция за заустване без разрешително е до 10 000 лева. Дадени са и предписания да се осигури достъп до пунктовете за мониторинг в срок до една седмица и да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника.

Предстоят последващи контролни действия. РИОСВ – Пловдив ще даде и предписания на община Съединение за предприемане на действия за прекратяване на нерегламентирани зауствания.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина