Предстои обсъждане на бюджет 2020 на Съединение, очакват се мнения и препоръки от хората

Автор: Plovdiv Now 2060
Предстои обсъждане на бюджет 2020 на Съединение, очакват се мнения и препоръки от хората

Ръководството на Община Съединение кани всички, които проявяват интерес, на публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година.

Събитието е планирано за 21 януари от 10 часа часа в Пленарната зала в сградата на общинската администрация.

Обсъждането е съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години.

Очакват се предложения, мнения и препоръки от граждани, правителствени и неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Предложения, свързани с бюджета за 2020 и инвестиционната програма се приемат във фронт-офиса на Общината, както и на електронния адрес: [email protected]

Проектът на разпределението на средствата за 2020 година е публикуван на сайта на Община Съединение:

http://saedinenie.org/files/2020/01/Proekt-na-Bjudjet_13012020172755.pdf

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина