Откриха новата компостираща инсталация край Съединение

Автор: Plovdiv Now 22173
Откриха новата компостираща инсталация край Съединение
Компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски, бе открита днес в Неделево. Лентата на дългоочаквания проект прерязаха кметовете на общините Съединение и Стамболийски Атанас Балкански и Георги Мараджиев. 
На откриването присъстваха и председателят на Общинския съвет Стамболийски Стоян Богданов, главният финансист Дани Бангова и финансовият контрольор Божурка Скачкова.
Стойността на проекта е 5 736 397,99 лева и е по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Община Стамболийски има 63 %, а община Съединение 37% от инсталацията, защото нашата община е по-голяма и генерира повече отпадъци. Проектът обхваща изграждане на компостиращата инсталация и оборудване (кантар, биошредер миксер, челен товарач, ситова машина и др.), закупени бяха сметосъбираща техника и специализирани съдове. Двете общини имат самоучастие 1 423 628,39 лева, от които ще бъдат възстановени 932 154,26 лева от НАП.
 
"На площадката работят 10 души, като за нас са закупени по проекта специализиран камион и 254 броя съдове за зелени и биоразградими отпадъци.Тук трябва да кажем, че от зеления отпадък ще се прави компост. Той ще се ползва за алеи с цветя , ще се пакетира и продава. Целта е инсталацията да печели, освен че ще преработва. И печалбата ще е 63 % за нас.
Основната цел да кандидатстваме с този проект е да намалим количеството на депониран отпадък от растителен и биоразградим произход на депото в Цалапица. С това се намаляват и разходите – такса битови отпадъци и отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците", сподели кметът на Стамболийски Георги Мараджиев.
 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина