Община Съединение търси доброволци за помощ при бедствия

Автор: Plovdiv Now 5187
Община Съединение търси доброволци за помощ при бедствия
Община Съединение, на основание чл.41 ал.1 от Закона за защита при бедствия, набира кандидати за участие в доброволно формирование. Доброволец може да е всяко лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психическо заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
 
Общината осигурява на доброволеца:
1. Обучение и екипировка.
2. Застраховка срещу злополука, настъпила по време на обучението или при изпълнение на договорните задължения .
3. Получава възнаграждения по време на участие в мероприятия, като това време се признава за трудов стаж.
4. За времето на обучение или изпълнение на задачи се освобождава от работодателя за изпълнение на граждански, обществени и други задължения.
5. Кандидатите подават заявления по образец до кмета на общината.
За повече информация на тел.:
0885 051 111 – Ангел Къцов
0982 918 972 – Таня Къцова

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина