Иновативно: Превръщат в забавачка зала на Община Съединение, търсят детегледачи

Автор: Plovdiv Now 2964
Иновативно: Превръщат в забавачка зала на Община Съединение, търсят детегледачи

Децата на служителите на Община Съединение ще могат да играят в нов детски кът. В момента администрацията търси потенциални кандидати детегледачи, които да полагат грижи за малчуганите. Това става ясно от обявление на сайта на администрацията.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като идеята е да се  осигурят условия за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на служителите в Община Съединение. За целта ще бъде обособено специално помещение, което да бъде адаптирано към нуждите на децата. 

Кандидатите за шестте свободни работни позиции могат да подадат документи за кандидатстване в Общината. Те следва да отговарят на следните изисквания:

1. завършено средно образование, по-висока образователно квалификационна степен и/или придобита педагогическа правоспособност е предимство.

2. статут на безработен и регистрация в ДБТ /задължителнo условие/

3. наличие на диплома/сертификати за преминато обучение /курс и др. от които да е видно, че лицата, предмет на подбора притежават професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или са преминали обучение за полагане грижи за деца; /предимство/

4. наличие на трудова книжка/договори за услуги/референции и др. от които да е видно, че лицата, предмет на подбора притежават професионален опит в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или са преминали обучение за полагане грижи за деца. /предимство/

Проектът включва субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца з в рамките на 8 ч. на ден. Предвижда се периодът на заетост да бъде 10 месеца за всяко лице, като ще се грижи за минимум 5 деца. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина