Възстановиха на поста арестувания общински съветник от Стамболийски Мавродиев

Автор: Деница Лещева 552
Възстановиха на поста арестувания общински съветник от Стамболийски  Мавродиев

Общинският съветник от Стамболийски Атанас Мавродиев се връща на поста си. Това се случва, след като Пловдивският административен съд отмени решението на ОИК за неговото отстраняване. Припомняме, че Мавродиев бе задържан преди два месеца, а спрямо него бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". Срещу него се води дело по обвинение, че е точил пари от еврофондове. 

До ареста му се стигна след системно неявяване в съда. Съветникът е пропуснал общо 4 заседания, като представил болнични листове за всяко едно от тях. В документацията обаче не било посочено, че състоянието му представлява невъзможност за явяване в съда. На 24 януари тази година съдът изменил мярката му за неотклонение от "подписка" в "парична гаранция". Размерът на гаранцията бил 500 лв. Нов болничен лист се "явил" вместо Мавродиев на следващото засадание на 1 март. Отново в него не бло посочено, че състоянието му възпрепятства яваването му пред Темида. Междувременно срокът за внасяне на гаранцията изтекъл. Така съдът определил най-тежката мярка - "задържане под стража". Впоследствие той бе отстранен от поста си с решение на Областната избирателна комисия. 

Марводиев обаче е обжалвал решението пред Пловдивския административен съд. В жалбата му били изтъкнати доводи за незаконосъобразност на решението. 

Решението за отстроняване на съветника било взето на 17 април, след като комисията била сезирана от общинския съвет, че Мавродиев системно не се явява на сесии и е възпрепятстван да изпълнява задълженията си по болест или в следствие на други обстоятелства. Съгласно нормативната уредба, избирателната комисия трябвало да уведоми Мавродиев в 3-дневен срок за предприетите действия, като му даде възможност да отправи писмено възражение. "В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат", гласи текстът на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Действията по уведомяване на съветника били предприети в рамките на заседанието, а 4 дни по-късно последвало второ. Членовете на ОИК изпратили уведомление в следствения арест, където се намирал Мавродиев. Получените обратни разписки обаче удостоверявали единствено изпращането на документацията, но не и нейното получаване. От бележка, предоставена от куриерската фирма, станало ясно, че подател е Община Стамболийски, а не ОИК. Шест дни по-късно правомощията на съветника били окончателно прекратени. 

От документацията, предоставена от ОИК на съдебните власти, било видно, че органът не е спазил процедурата, след като бил сезиран от председателя на Общински съвет - Стамболийски. Административният съд заключил, че действително е видно намерението на ОИК да уведоми Мавродиев, но положените недостатъчни усилия не довели до този резултат. С това било нарушено правото на защита на жалбоподателя, което безспорно довело до незаконосъобразността на решението. 

"Нарушението на административнопроизводствените правила е съществено, когато е повлияло или е могло да повлияе върху съдържанието на акта, т. е. когато - ако не беше допуснато - би могло да се стигне и до друго решение на поставения пред административния орган въпрос", е записано в мотивите на съда. В крайна сметка, по делото не били представени никакви доказателства, че уведомлението е получено от Мавродиев, въпреки че такива били поискани в хода на производството. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина