Сопот и Карлово усвояват повече пари от Пловдив по европроекти на глава от населението

Автор: Plovdiv Now   15142
Сопот и Карлово усвояват повече пари от Пловдив по европроекти на глава от населението

Пловдив и областта продължава да е под средната черта по усвояване на евросредства по оперативни програми, показа изследването „Регионални профили 2016”. Публикацията се финансира от Фондация „Америка за България“ като целта й е да предостави обективна информация и задълбочен анализ на развитието на областите в страната.

Водещите икономисти и анализатори оценяват развитието на икономическите фактори като средно, но отчитат бързия ръст от 9 % на създаденото БВП за по-малко от 2 години.

В област Пловдив БВП на човек от населението е 9268 лв. за 2014 г., което я нарежда на осмо място в страната. Наблюдава се обаче устойчив ръст при средната годишна брутна заплата на наетите лица, която през 2014 г. вече достига 8504 лв, сочи докладът. През 2013 година делът на населението, живеещо с материални лишения, в област Пловдив е 30,4%, което е под установеното равнище за страната.

Относителният дял на бедните спрямо националната линия на бедността обаче достига 23,1%, което е най-високото ниво за областта през последните седем години и най-вероятно се дължи на спада на доходите. Средно на човек от областта се падат 4300 лева годишен доход, което е на 10-то място в страната.

Чуждите инвестиции изостават и през 2014 г., дори намаляват след четиригодишен постоянен ръст, достигайки 2292,8 евро/човек при 3006,6 евро/човек в страната.

Усвояването на европейски средства от администрацията на общините в областта продължава да е по-малко от средното за страната, но се повишава стабилно през годините. Към 31 май 2016 г. стойността на изплатените суми по до- говори на общините като бенефициенти по оперативните програми в област Пловдив е 529,6 лв./човек от население- то (при 688,8 лв./човек в страната). Най-много средства усвояват общините Сопот и Хисаря (по близо 4000 лв./човек), а най-малко – общините Съединение и Брезово (по около 100 лв./човек).

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина