Ново обществено обсъждане в Сопот - за поемане на общински дълг за детските градини

Автор: Plovdiv Now 3458
Ново обществено обсъждане в Сопот - за поемане на общински дълг за детските градини

Община Сопот кани всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на наложената финансова корекция при изпълнението на проект „Сградите на ЦДГ „Роза”, блок Б ЦДГ „Роза” (ясли), ЦДГ „Слънчево детство, ОДЗ „Приказен свят” и НУ „Неделя Петкова” – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.10.2021г. от 17:30 часа на площад „Иван Вазов“.

Максимален размер на дълга – 276 877 (двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и седем лева).

Валута на дълга – лева.

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства.

Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина