Кметът на Сопот предложи освобождаване от наеми до края на годината

Автор: Plovdiv Now 1026
Кметът на Сопот предложи освобождаване от наеми до края на годината
Кметът на община Сопот Деян Дойнов внесе предложение за освобождаване от наеми до края на годината и предстои Общинският съвет да го гласува.
 
Предложението е във връзка със заповедта на здравния миистър, с която се преустановяват дейности, осъществявани от физически и/или юридически лица в редица обекти, включително в отдадени под наем общински имоти. В тази връзка е възможно за наемателите да възникват сериозни финансови затруднения, особено що се касае дължимите ежемесечни наеми. Община Сопот следва да бъде съпричастна към затрудненията на своите съконтрагенти, независимо че този акт ще има пряко отражение върху приходната част на бюджета.
 
Деян Дойнов внесе докладна записка в Общински съвет Сопот с предложения за освобождаване от заплащането на наемна цена по действащи наемни правоотношения на физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински нежилищни имоти на територията на Община Сопот, които са
преустановили дейността си вследствие на въведените противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка, за периода на действие на ограниченията. Наемните цени, заплатени за периода на действие на ограниченията, да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.
 
За да се случи това в срок до 31.12.2020 г. заинтересованите лица трябва да подават в деловодството на Община Сопот заявление в свободен текст, към което прилагат декларация по образец. Кметът на Общината се произнася по подадените в срок заявления до 15.01.2021 г. с мотивирана заповед, с която приема или отхвърля исканията за освобождаване от заплащане на наемна цена.
"Смятам, че в момента трябва да бъдем съпричастни и да покажем единство в действията си", заяви Деян Дойнов. Предстои решение на Общински съвет Сопот по внесеното предложение.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина