Селскостопанската гимназия в Садово ще празнува 140 години

Автор: Plovdiv Now 17480
Селскостопанската гимназия в Садово ще празнува 140 години

Професионална селскостопанска гимназия в Садово ще отбележи своята 140-годишнина от откриването на първата си учебна година. Тържеството ще се проведе на 15 май, от 10:00 часа, в сградата на училището.

Създаването на Земеделско училище в Садово става с указ № 28 от 18 април 1881 г. на генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди. През следващата година за негов управител е назначен Иван Хр. Бояджиев.

На 1 май 1883 г. Садовското земеделско училище било открито по най-тържествен начин, в присъствието на Ал. Богориди, посланиците на Русия, Италия и др. Открита била и учебната година, а учител в него е В. Стрибърни.

Първоначално графикът на учебния процес е бил съобразяван с характера на стопанската дейност. Учебната година започвала на 1 февруари и завършвала на 1 декември, а от 1 до 20 декември учениците полагали изпити, с които приключвала учебната година.

Материалната база на училището е една от предпоставките за успешно реализиране на професионалната подготовка на учениците. Училищното стопанство притежавало първоначално 2760 дка земя. В момента ПССГ- Професионална селскостопанска гимназия разполага с 1107 дка. Създадени били отдели по всички отрасли на селското стопанство, в т. ч. овощна и зеленчукова градина, лозе, разсадник, пчелин, млекарница, винарска изба, рибарник и всички видове животновъдни ферми.

Садовското земеделско училище има голям принос за развитието на селскостопанската наука и образование.. Тук е създадено червеното садовско говедо от Желю Ганчев – най-високопродуктивната порода у нас по онова време. Възпитаник на училището е бил и Александър Стамболийски, водач на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Той е министър-председател на България в правителството на БЗНС (1919–1923).

И днес ПССГ е в крак с времето. Директор на гимназията е г-н Димитър Йорданов. Благодарение на него през последните години училището придобива нов модерен облик. С грижата на добрия стопанин с огромно желание и мотивация, той влага много усилия и време за просперитета на поверената му институция. Училището дава възможност за получаване на средно образование и придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професии и специалности от направления „Растениевъдство и животновъдство“ и „Администрация и управление“. Учениците получават знания и умения за новостите в европейското земеделие, чрез реализиране на проекти по програмите „Леонардо да Винчи” и „Еразъм+”. В свободното време активно участват в извънкласни дейности по проекти „УСПЕХ“ и „Ученически практики“.Възпитаниците на гимназията защитават достойно името на училището, заемайки призови места на национални и областни  иобластни състезания – „Млад Фермер” , по футбол и тенис на маса.     

                                                       

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина