Въвеждат режим на водата в едно от най-големите села в Родопската яка

Автор: TrafficNews 1349
Въвеждат режим на водата в едно от най-големите села в Родопската яка
Въвеждат режим на водата в едно от най-големите села край Пловдив. Това обяви кметът на община "Родопи" Павел Михайлов. Тези мерки се предприемат по предложение и препоръка на ВиК- Пловдив заради силното засушаване, намаления дебит във водните резервоари и високата консумация.
 
Ето какво още съобщи кметът на община "Родопи" Павел Михайлов:
 
"Заради силното засушаване, намаления дебит и във водните резервоари и високата консумация ви уведомявам, че по предложение и препоръка на ВиК Пловдив ще издам заповед за въвеждане на РЕЖИМ на ползването на водата. В селото вода няма да има от утре вечер в часовия диапазон от 22:00 часа до 5:00 часа на следващия ден.
 
По моя покана, в сградата на общинската администрация проведох среща с управителя на ВиК - Пловдив инж. Антон Гълъбов, представител на ЕВН и специалисти от общинска администрация. На срещата, чрез конферентна връзка взе участие кмета на Марково Десислава Терзиева.
 
До спешната мярка се стигна, след като от тази събота в селото има системна липса на вода и ниско налягане.
Към момента дебитът във водните резервоари на помпена станция „Бялата воденица“ е 25 л/сек., което е крайно недостатъчно да захрани всички домакинства и да стигне за населението на Марково, което към днешна дата е почти двойно от официално регистрираните 3600 жители.
 
При задълбочаване на сушата е възможно режимът да бъде променен. Ако дебитът намалее и количеството вода в резервоарите се изчерпи по-рано от времето, предвиденото за спиране, хората ще останат без услуга преди 22:00 часа.
Като причина за безводието от ВиК оператора изтъкват както засушаването и намаления дебит, така и повишеното потребление на вода през летните месеци, не само за питейно-битови нужди, а и за вероятно включване на домашни оросителни системи, както и нерегламентирано захранване на басейни от водопроводната мрежа.
 
Напомням ви, че със Заповед 1136/06.06.2024 година ползването на питейната вода трябва да е САМО за санитарно-битови нужди за периода от 1.06.2024 година до 1.10.2024 година.
 
Вече сме предприели мерки за трайно решение на проблема с безводието в Марково. Община Родопи закупи имот, в който бяха направени 2 нови сондажа, чиито дебит е от по 10 литра в секунда за всеки един от тях. Тези сондажи се явяват нов водоизточник на Марково. Вече тече процедура по изработване на ПУП и парцеларен план за нов довеждащ водопровод до местност „Исака“, които трябва да се съгласуват с Министерството на земеделието, ВиК и ЕВН и други институции. На това място ВиК Пловдив трябва да изгради нов надземен резервоар с вместимост 300 кубични метра, който ще генерира достатъчно количество вода. Новият воден резервоар трябва да бъде готов до следващия летен сезон.
 
На срещата бяха обсъдени проблеми със водоснабдяването на всички населени места на територията на Община Родопи.
На 15.07.2024 година от 18:30 часа в голямата зала на НЧ „ Алеко Константинов - 1907“, заедно с кмета на село Марково Десислава Терзиева, ви каним на среща-дискусия, за да обсъдим критичното състояние на водоизточниците и реалното решение на проблема. Поканил съм представители на ВиК Пловдив и ЕВН да присъстват на срещата с жителите на Марково".

Подобни новини

...

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина