Официално! Кариера в Храбрино няма да има

Автор: Plovdiv Now 2356
Официално! Кариера в Храбрино няма да има

Официално инвеститорът на кариерата в Храбрино е оттеглил на 5.07  заведеното в РИОСВ-Пловдив уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото“. Това съобщи преди минути кметът на Община „Родопи” Павел Михайлов.

На същия ден търговското дружество е подало искане Е-26 –Е-345 към Министерството на енергетиката за прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор от 16.07.2014 година между Министерство на енергетиката и „Еолит“ ООД, сключен за срок от 35 години.

Това означава, че окончателно няма да бъде изграждана кариера в селото, намиращо се в Родопската яка. Преди дни бе сключено протокол-споразумение с „Еолит“ ООД и Община „Родопи”, като  фирмата е изпълнила в срок поетите ангажименти.

Припомняме, че местното население се вдигна на бунт и категорично заявиха, че ще се борят до край, за да не се допусне това нещо. Живеещи в Марково и Храбниро, в близост до които се намира концесионната площ, дори стартираха подписка. Реакцията им дойде дни, след като дружеството „Еолит“ ООД подаде в деловодството на Регионалната инспекция по околната среда и водите инвестиционно предложение за изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в местността „Бунолото“. 

В поста, който е публикуван в официалната страница на Михайлов, той благодари за активната гражданска позиция на жителите на Храбрино и за подкрепата от всички населени места на територията на Община Родопи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина