Училище “Гео Милев“ в Белозем организира международен конкурс за детска рисунка

Автор: Plovdiv Now 4845
Училище “Гео Милев“ в Белозем организира международен конкурс за детска рисунка

ОУ „Гео Милев“ в село Белозем, Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“,  Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“ и Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ организират международен конкурс за детска рисунка на тема  „Животът на един щъркел“.

РЕГЛАМЕНТ

 1. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

 1. Изисквания

Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50.
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
 • Трите имена на детето/ученика;
 • Възраст;
 • Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
 • Име на преподавателя;
 • Телефон за кореспонденция
 1. Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

Рисунките  НЕ се връщат.

Краен срок за изпращане на творбите: 26 април 2024 г.

НАГРАДИ:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2024 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем,  в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати:

Декларация за съгласие на родителите – да се разпечата и подпише;

Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 

За контакт и повече информация:

Мария Благоева - координатор, тел.: 0897478220

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина