Търсят с конкурс управител на болницата в Раковски

Автор: Plovdiv Now 3996
Търсят с конкурс управител на болницата в Раковски

Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД е обявен от Община Раковски. Заемането на позицията е за срок от 3 години. Лечебното заведение със 100 % общинско участие.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания едновременно:

- Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

- Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Допълнителна иформация - на следния линк http://89.215.17.39/oprakovski/news/2020/05/obyava_15052020.pdf.

Източник: Община Раковски.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина