Пожарът край Раковски ще тлее дни наред заради високите температури, хората да внимават

Автор: Милен Ангелов 1368
Пожарът край Раковски ще тлее дни наред заради високите температури, хората да внимават

В късния следобед вмчера огънят на депото за отпадъци край Шишманци отново се е възпламенил. Причината за това е силният вятър и високите температури, заяви Димитър Бришимов, който е началник сектор "Пожарогасене и спасителна дейност" към ГДПБЗН.

На мястото на огнената стихия продължават да работят четири екипа на пожарната. Пожарът е локализиран още преди обяд, но гъстият пушек и в този момент продължава да тревожи хората от близките населени места Шишманци, Болярино и Белозем. Бришимов подчерта, че димът е заради тлеенето на запалените отпадъци и това вероятно ще продължи още няколко дни. Пластът на възпламенения периметър, който е около 1 декар площ, е доста дълбок. В него вероятно има кислородни ями, които спомагат за възпламеняването на огъня вътре, и това е причината в даден момент раздимяването да е по-интензивно, коментира началникът на сектор "Пожарогасене и спасителна дейност".

Допълнително за облаците дим спомага и непрекъснатото обливане с вода на горящите участъци. Бришимов поясни, че когато цветът на дима е в по-тъмен или черен цвят, тогава става въпрос за горене на някакъв вид синтетичен материал или друг вид отпадък. Когато обаче димът е бял, това са водните пари от водата, с която огнеборците потушават тлеещия терен.

Въпреки че и в този момент над района продължават да се издигат пушеци, опасност за населението няма. В депото непрекъснато има дежурни противопожарни екипи, които след свършване на смяната им се заместват от следващите огнеборци.

По-рано там беше и екип на РИОСВ-Пловдив, които извършваха проверка за замърсяването на въздуха. Направеният от тях мониторинг и анализ на резултатите показват, че няма превишения на нормите. Показанията са в т. нар. „зелен спектър“ и не будят безпокойство. След като на място беше установена силна миризма в района на пожара, експертите извършваха замервания в най-близките населени места с мобилен апарат GASMET. Проследени бяха стойностите на 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други. Експертите периодично следяха движението на въздушните маси и дима и позиционираха техниката според него, за да следят показателите на въздуха в близките села Шишманци и Болярино.

Очакванията са в следващите дни пожарът да бъде потушен напълно от ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и въздействието му върху качеството на въздуха да намалее. РИОСВ препоръчва на гражданите на околните населени места да избягват дейности на открито, да затварят прозорците на жилищата си и да не пускат малки деца и възрастни хора навън, докато пожарът не бъде окончателно овладян.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина