Нов социален център откриват в Раковски, обявени са много работни места

Автор: Plovdiv Now 25009
Нов социален център откриват в Раковски, обявени са много работни места

Стартира в община Раковски проект на Девическо монашеско общество „Францисканки мисионерки на пресветото сърце Исусово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Ще бъде създден нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността и в тази връзка са обявени редица работни места:

Управител на трудов договор, 8-часов работен ден - който ще ръководи, координира, организира и отговаря за цялостната дейност на центъра.  Изискванията за заемане на длъжността са:
- Висше образование – степен бакалавър или магистър /предимство имат социални дейности, социална педагогика/;
- Компютърна грамотност;
- Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност. 

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Социален работник на 8-часов работен ден - подпомага преодоляване на социалната изолация, насърчава социалното включване, изготвя индивидуални оценки на потребителите в екип с медицинското лице. Изискванията за заемане на длъжността са:
- Висше образование – степен бакалавър или магистър /предимство имат социални дейности, социална педагогика/;
- Компютърна грамотност
- Да не е лишаван от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Сътрудник, социални дейности в социална услуга на 8-часов работен ден – 2-ма душии, ще извършва социални консултации на потребителите, ще оказва подкрепа на  специалистите в центъра. Изискванията за заемане на длъжността са:

-Висше образование – степен професионален бакалавър, бакалавър или  магистър /предимство имат социални дейности, социална педагогика/, средно образование /при липса на кандидати с висше образование/;

- Умения и нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания;
- Компютърна грамотност;
-Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност. 

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания - 1 служител на 8-часов работен ден и 1 служител на 4-часов работен ден, ще консултира и подкрепя лицата с увреждания. Изисквания за заемане на длъжността са:
- Висше образование – степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър /предимство имат социални дейности, социална педагогика/, средно образование /при липса на кандидати с висше образование/;
- Умения и нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания;
- Компютърна грамотност;
- Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност. 

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Медицинска сестра на 4-часов работен ден - извършва преценка на здравословните проблеми и нужди на потребителите и други. Изисквания за заемане на длъжността са:
- Висше образование – специалист по здравни грижи;
- Компютърна грамотност;
- Да не е лишаван от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Рехабилитатор на 4-часов работен ден в зависимост от потребностите. Изисквания за заемане на длъжността са
- Висше образование;
- Компютърна грамотност;
- Да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Психолог на 4-часов работен ден. Изисквания за заемане на длъжността са:
- Висше образование - степен бакалавър или магистър /предимство имат
придобилите специалност „Психология”;
- Компютърна грамотност;
- Да не е лишаван от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Логопед на 4-часов работен ден, в зависимост от потребностите. Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование - степен бакалавър или магистър /предимство имат кандидатите, придобили специалност „Логопедия”/;
-  Компютърна грамотност
- Да не е лишаван от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Педагог на 4-часов работен денИзисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование - степен бакалавър или магистър;
- Компютърна грамотност;
- Да не е лишаван от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Хигиенист на 8-часов работен ден – почиства и дезинфекцира помещенията в центъра. Изисквания за заемане на длъжността са:

- Средно образование / основно;
- Да не е лишаван от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Изпълнител/ Шофьор на 4-часов работен ден, извършва транспорт на нуждаещите се потребителите до центъра и др.
Изисквания за заемане на длъжността са:
- Средно образование
- Компютърна грамотност
- Да не е лишаван от правото да упражнява посочената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, документ за самоличност за справка.

Документи ще се приемат от 02.11.2020г. до 17.11.2020г. в сградата на ДМО „Францисканки мисионерки на пресветото сърце Исусово”, ул. „Филип Станиславов” № 24 /Манастира до църквата в кв. Генерал Николаево/, всеки работен ден до 16.00 ч.
тел за връзка: 0886927737, 0878868792. С всички кандидати, ще бъде проведено събеседване.

Източник: Община Раковски.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина