Екоинспекцията даде зелена светлина за кариерата край Момино село

Автор: Plovdiv Now 4446
Екоинспекцията даде зелена светлина за кариерата край Момино село

Със свое Решение по оценка въздействието върху околната среда директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив одобри осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка“ в землището на с. Момино село, община Раковски с възложител „Адванс“ ООД.

Процедурата за това инвестиционно предложение е започнала през 2018 г., а докладът по ОВОС е връщан на възложителя неколкократно от РИОСВ – Пловдив.

Решението беше взето след проведено на 27 февруари 2024 година заседание на Екологичния експертен съвет към РИОСВ – Пловдив. Докладът по ОВОС бе обсъждан детайлно в продължение на часове от представителите на специализирани ведомства, (институции от местната и държавната власт), фирмата-възложител и експертите, изготвили доклада и бе приет с мнозинство. В тридневния, предвиден от закона срок, срещу гласуваното проекторешение не са депозирани писмено мотивирани особени
мнения от никоя от компетентните институции.

В решението по ОВОС са предвидени редица условия и мерки, които трябва да се вземат задължително предвид при разработването на проекта за транспортната схема за движение на камионите, рекултивацията на засегнатите земи, водовземането на подземни води, добива над статичното водно ниво, при бъдещата експлоатация на кариерата с цел минимизиране на запрашаването, шума и пр. негативни въздействия.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина