Проведе се публичното обсъждане на бюджет 2023 на Първомай

Автор: Plovdiv Now 5776
Проведе се публичното обсъждане на бюджет 2023 на Първомай

На 21.08.2023 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на общината се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет на Община Първомай за 2023 година.

В залата присъстваха: Николай Митков – кмет на община Първомай, Христо Вълчев - председател на Общинския съвет - Първомай, Хамди Мустафа – заместник-кмет, кметове на кметства, представители на администрацията и членове на новоучреденото пчеларско сдружение „Нектар - Първомай”.

„Бюджет според очакванията на нашите съграждани, но и в условията на криза и политическа нестабилност. Реалистичен, без излишни очаквания за приходи“ - така представи Бюджет 2023 кметът на общината Николай Митков.

Предложението за Бюджета на Община Първомай за 2023 г. е в размер на 36 177 558 лв. по приходната, респективно и разходната част. С най-голям относителен дял в общата рамка на бюджета са разходите във функция „Образование” – 48%. Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена със 7,5 % спрямо предходната година.

И през бюджетната 2023 г. основно инвестициите са насочени в изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти. Обектите, заложени в инвестиционната програма и текущите ремонти, в по-голямата си част са съобразени с нуждата на жителите в града и селата в общината.

През 2023 г. успешно продължават да се реализират редица социални услуги и проекти, в помощ на гражданите. Община Първомай активно следи възможностите за кандидатстване по проекти от новия програмен период, с които да бъде разширен обхвата на гражданите, включени в тях.

Инвестиционната програма за 2023 г. е съобразена с разпоредбите на чл. 52 от ЗМСМА. Заложените средства за капиталови разходи и текущи ремонти по бюджета за 2023 г. са 6 260 804 лв.,

Бюджет 2023 ще се гласува на предстоящата сесия на Общински съвет, която ще се проведе  на 31 август 2023 година, съобщават от община Първомай.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина